fbpx Skip to main content

Antropedia este o firmă de cercetare socială specializată în cercetare aplicată și consultanță pentru ONG-uri, administrații locale și sectorul comercial. În paralel, derulează proiecte culturale și activități de popularizare a antropologiei. Ce ne motivează activitatea este dorința de a înțelege complexitatea cunoștințelor, comportamentelor și relațiilor umane, iar antropologia, prin paleta sa de tehnici de cercetare calitativă, este cea mai bună cheie de acces către acest univers. Suntem o echipă de cercetare cu o formare multidisciplinară în științele socio-umane. Navigăm cu ușurință între psihologie, sociologie, drept și științe politice, însă domeniul în care ne regăsim cu cea mai multă pasiune este antropologia.

Sprijinim sectorul non-guvernamental și administrațiile locale

Cercetările noastre vizează  identificarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi a oamenilor, bazate pe metoda etnografiei. Conectăm proiectele dumneavoastră la realitatea socială a beneficiarilor și la cerințele finanțatorilor.

Susținem un sector business mai eficient și mai etic

Cercetările noastre de cultură organizațională scot la suprafață ceea ce este „ne-rostit” într-o organizație și sunt centrate pe bunăstarea angajaților. Totodată, venim în întâmpinarea inițiativelor de economie socială căutând soluții pentru creșterea competitivității.

Încurajăm o mai bună înțelegere de sine și a celor din jur

Derulăm proiecte culturale și găzduim cea mai importantă platformă de popularizare a antropologiei: Sfertul Academic, oferind publicului larg acces la resurse fundamentate teoretic și înrădăcinate în cercetări de teren aprofundate, care de regulă au o circulație limitată la comunitatea academică.

...află mai mult despre serviciile noastre de cercetare și consultanță pentru ONG-uri și administrații locale
...află mai mult despre serviciile noastre de cercetare și consultanță adresate companiilor
...descoperă proiectele noastre culturale

De ce antropologie?

Antropologia este disciplina care se ocupă, prin excelență, cu studiul culturii umane. În sens antropologic, cultura este privită nu doar ca o manifestare de tip artistic, ci ca ansamblul valorilor, normelor și practicilor umane, înțelese holist, în strânsă relație cu contextul lor. Înțeleasă ca studiul comparativ al culturilor umane, antropologia este o disciplină care se uită atât la asemănările dintre diferite culturi, în căutarea unor aspecte universale, cât și la diferențe, urmărind trăsăturile lor unice, particulare. Una dintre concluziile la care antropologii au ajuns în urma acestor demersuri comparative, este că practici sociale care diferă de la o cultură la alta, pot juca, de fapt, același rol, având semnificații similare, la fel cum practici care par similare, pot să aibă locuri și înțelesuri complet diferite, în funcție de contextul social care le-a generat. O caracteristică a privirii antropologice, care derivă din aceste descoperiri, este tendința de a deconstrui, de a problematiza lucrurile acceptate într-o colectivitate umană ca fiind „norma” sau “normale”. Nu este surprinzător astfel că o parte semnificativă din cercetările actuale din antropologie se regăsesc sub eticheta de “teorie critică” sau “critică socială”. Chiar dacă antropologii tind să fie critici, ceea ce fac ei este, în ultimă instanță, thinking outside the box, un exercițiu de deconstrucție și de răsturnare a reperelor pe care oamenii le au într-un anumit context social, o schițare a alternativelor, cu potențial transformativ.